С доброволното си посещение на нашия сайт считаме, че сте запознати и съгласни със следните условия за ползване:

1. Използването на САЙТА е напълно безплатно, освен в случаите, при които се изисква заплащене за определено допълнително предимство или функционалност.

2. Екипът на САЙТА има право да извършва по всяко време промени – цялостни или частични, в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.

3. САЙТЪТ не носи отговорност за настъпили вреди вследствие използването му, както и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които има хипервръзки.

4. Използването на информацията, която се съдържа в САЙТА, е доброволно за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията на носителя на авторското право по Закона за авторско право и сродни права.

5. САЙТЪТ не носи отговорност за възприемането и интерпретирането на информацията, съдържаща се в него.

6. САЙТЪТ използва cookies, чрез които се събира информация за посетителите.

7. САЙТЪТ не носи отговорност за възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до него, за възникнали смущения и технически проблеми, които възпрепятстват използването на предоставените услуги.

Ние особено държим на спазването на действащото законодателство на Република България и не желаем да нарушаваме чужди права. В тази връзка Ви молим при възникнали недоразумения и основателни претенции незабавно да се свържете с нас посредством контактната форма!