Адвокат в София

Запис на заповед – какво трябва да знае един новак

Записът на заповед е средство за уреждане на отношенията между двете лица, едното от които има задължение спрямо другото – обикновено парично. Тъй като най-често се сключва като част от търговските отношения, институтът е уреден Търговския закон.

Read More »